Bierzmowanie

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Prośba o udzielenie Sakramentu Bierzmowania (Jest to prośba, która przedstawia każdy bierzmowany.)

Ja ……………………… włączony(a) do wspólnoty Kościoła Świętego przez Sakrament Chrztu Świętego, pragnę stać się dojrzałym(a) i odpowiedzialnym) za życie nadprzyrodzone, które otrzymałem(am) od Boga . W pełni świadomie chce podjąć obowiązki, które wypływają z przyjęcia Sakramentu BIERZMOWANIA. Pragnę moja wiarę poznawać, szerzyć i jej bronić.

Oświadczam, że dobrze przygotuję się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania poprzez udział w niedzielnej Mszy Świętej, częstą spowiedź oraz przyjmowanie Komunii Św.. Będę brał(a) udział w liturgicznym przygotowaniu w każdy wyznaczony dzień.

Przez przyjęcie sakramentu Bierzmowania pragnę stać się dojrzałym(a) w wyznawaniu chrześcijańskiej wiary, rozwijać ją i według niej żyć.

Aby przyjąć sakrament Bierzmowania należy:
-w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć w Mszach Świętych;
-regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty;
-sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu;
-systematycznie brać udział w Mszach Świętych poprzedzających spotkania w grupach przy parafii;
-uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych różańcowych(październik), roraty(Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej(Wielki Post), nabożeństwach(maj);
-odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach;
-starać się być wszędzie świadkiem wiary w Boga.
– przedstawić prośbę o udzielenie sakramentu (wzór powyżej)
– przedstawić wyciąg z aktu chrztu świętego.
– przedstawić zaświadczenie, lub indeks o uczęszczaniu na katechezę.
-osoby z innej parafii musza przedstawić zgodę własnej parafii na przyjęcie sakramentu bierzmowania w naszej parafii.

Na mocy złożonych przyrzeczeń w czasie zawierania związku małżeńskiego i przyjmowania przez dziecko chrztu, proszę rodziców o udzielenie swoim dzieciom odpowiedniej pomocy w przygotowaniu ich do godnego i odpowiedzialnego przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.