Home »

 

Historia parafii

 

HISTORIA POWSTANIA KOŚCIOŁA    I PARAFII POD WEZWANIEM    PANA JEZUSA DOBREGO PASTERZA W SYGNECZOWIE

25.11.1981 r.    Zebranie mieszkańców wsi Sygneczów, Grabówki oraz ulicy Lipowej i Podgórskiej w Szkole Podstawowej w Sygneczowie, na którym został powołany Społeczny Komitet Budowy Kościoła.

12.04.1984 r.   Rozpoczęcie wykopów pod fundamenty kościoła i punktu katechetycznego.

14.04.1984 r.    Poświecenie placu budowy i Krzyża przez ks. Inf. Jana Kościółka,

1984 r.   Ustalenie przez Komitet Budowy i ks. Proboszcza parafii pw. św. Klemensa

(do której to parafii te wioski należały) ks. Kazimierza Gałońskiego Tytułu kościoła, zatwierdzonego przez Jego Eminencje ks. Kardynała Franciszka Macharskiego.

30.06.1985 r.    Wmurowanie kamienia węgielnego przez Jego Ekscelencję ks. bp. Kazimierza Górnego.

13.10.1985 r.    Rozpoczęcie odprawiania Mszy świętych niedzielnych w salce katechetycznej przylegającej do powstającego kościoła.

Maj 1987 r.   Rozpoczęcie odprawiania Mszy św. niedzielnych w kościele. Początkowo brak ołtarza.

1988 r.   Postawienie dzwonnicy i umieszczenie na niej pierwszego dużego dzwonu zakupionego przez sponsorów.

1989 r.   Zakupienie przez sponsorów i zamontowanie na dzwonnicy kolejnych dwóch dzwonów.

1988-1990 r.   Montaż posadzki prezbiterium kościoła i postawienie ołtarza głównego, w którym nad tabernakulum został umieszczony obraz Pana Jezusa Dobrego Pasterza.

1990-1991 r.   Wykonanie posadzki w kościele.

1992 r.   Zakup chrzcielnicy.

1999-2002 r.   Budowa ogrodzenia.

2004 r.   Wymiana pokrycia dachowego na kościele.

2006 r.   Budowa drugiego ołtarza – Matki Bożej w bocznej kaplicy.

02.07.2006 r.   Utworzenie Rektoratu w Sygneczowie, wydzielonego w parafii Siercza-Sygneczów.

03.12.2006 r.    Erygowanie Parafii pod wezwaniem Pana Jezusa Dobrego Pasterza.

2006-2007 r.    Przebudowa dawnego punktu katechetycznego na plebanię i salki katechetyczne.

2007 r.    Budowa budynku gospodarczego.

2008 r.    Położenie kostki brukowej wokół kościoła.

2009-2010 r.   Wymiana okien i drzwi w kościele.

2010 r.   Budowa ołtarza z obrazem św. Józefa i obrazem Pana Jezusa Miłosiernego – utworzenie drugiej kaplicy.

2009-2012 r.   Malowanie wnętrza kościoła oraz wykonanie elewacji zewnętrznej z montażem zegara na wieży kościoła.

2011 r.   Budowa parkingu.

2011 r.   Montaż ogrzewania nadmuchowego.

31.03.2012 r.    KONSEKRACJA KOŚCIOŁA, której dokonał Jego Eminencja ks. Kard. Stanisław Dziwisz.