Odwiedziny Chorych!

 

ODWIEDZINY CHORYCH I STARSZYCH !

*odwiedziny chorych i starszych w naszej parafii są w każdą pierwszą sobotę lub pierwszą niedzielę miesiąca, przed świętami Bożego Narodzeni i świętami Wielkanocnymi oraz w czasie rekolekcji Wielkopostnych.
*w każdym innym czasie w nagłych wypadkach

***Co przygotować na stole gdy kapłan przyjeżdża do chorego:
-krzyż, zapalone świece;
-wodę święconą, kropidło;
-watę na talerzyku jeśli ma być udzielany sakrament namaszczenia chorych.

SAKRAMENT CHORYCH!

Sprawując duszpasterstwo chorych, Kościół służy samemu Chrystusowi w cierpiących członkach Mistycznego Ciała. Spełnia on polecenia Pana Jezusa, by troszczyć się o chorych i naśladuje Jego przykład. Jezus bowiem „przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich”. Troskę tę okazuje Kościół nie tylko odwiedzając chorych, lecz także podnosząc ich na duchu przez sakrament namaszczenia i pokrzepiając sakramentem Eucharystii. Czyni to w czasie trwania choroby oraz wtedy, gdy chorzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci.

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach poświęconym olejem wymawiając następujące słowa:
PRZEZ TO ŚWIĘTE NAMASZCZENIE NIECH PAN W SWOIM NIESKOŃCZONYM MIŁOSIERDZIU WSPOMOŻE CIEBIE ŁASKĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN
PAN, KTÓRY ODPUSZCZA CI GRZECHY, NIECH CIĘ WYBAWI I ŁASKAWIE PODŹWIGNIE. AMEN.